Individuālā atbalsta plānošana

Šajā dokumentā ir apkopoti rīki un resursi ar kuru palīdzību plānot individuālo atbalstu mērķa grupai.

Uzdevums:

1. Rūpīgi iepazīsties ar dokumentā pieejamo informāciju.

2. Sagatavo individuālo attīstības plāna uzmetumu, atbildot uz dokumentā izvirzītajiem jautājumiem.

3. Esi gatavs 24. augustā iepazīstināt kolēģus ar savām idejām un pārdomām (maks. 10 minūtes).

This content is displayed in preview mode. No attempt tracking will be stored.