LR Labklājības ministrijas relīze: Kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” ietvaros cenšas kliedēt mītus un lauzt stereotipus

Janvāra vidū Labklājības ministrija deinstitucionalizācijas atbalstam rīkotās sabiedrības informēšanas kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” ietvaros veica sociālu eksperimentu ar mērķi kliedēt sabiedrībā valdošos mītus un stereotipus un uzsvērt, cik būtiska loma ir apkārtējo attieksmei, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi iekļautos sabiedrībā.