Pētījums: Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem pāreja no izglītības uz nodarbinātību