Sociālā darbinieka stāsts – Ieva Krusta – darbs ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem biedrībā “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”