Mans atlabšanas plāns

Metodiskā materiāla sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 1. pielikums: “Mans atlabšanas plāns”:  ne viss no materiālā iekļautā ir paveicams mentoram (nepieciešama sociālā darbinieka iesaiste), taču atsevišķas sadaļas ir iespējams izmantot sadarbības veidošanas procesā. 

Noklikšķināt uz saites http://www.lm.gov.lv/upload/GRT_1.pielikums.pdf, lai atvērtu URL.